ida Elisabeth                     

ida Elisabeths kunstforlag                               Siste nytt: Ny bok om norske fyrstasjoner: Fyret skal være tent!

                                                                                                                                        Fakta, fortellinger og funderinger om norske fyr.            Mail: elissing@online.no

Tlf 32 796373                                                                                                                                      

               Mobil: 95 45 19 74 (ikke sms! bruk mail)


Kalenderen for 2024 (38. utgave!) kommer i mai!


Stor utstilling på Fossesholm Herregård,

Vestfossen, 1. juli - 13. august 2023.ida Elisabeths kunstforlag fylte 30 år! Stor feiring i Galleri Finsrud, Drøbak, juni 2016 - se egen fane!

De norske fyrstasjonene - lys og håp langs kysten


Visste du at Norge har hatt tilsammen 226 fyr langs vår lange, forrevne kyst? Det første fyret ble etablert på Lindesnes i 1655, men ble lagt ned allerede året etter. Fyrstasjonen på Færder i Ytre Oslofjord ble etablert i 1696, som et kullfyrt fyr. Dette ble oppgitt i 1857, da det nye støpejernsfyret stod ferdig 4 km lenger sør, på Tristein (Lille Færder). Mellom 1840 og 1932 ble det bygget nesten to hundre fyr - 40 av dem av typen høye, ruvende støpejernsfyr - mange av de øvrige var bolighus av tre med påmontert fyrlykt.


I Norge har vi både kystfyr og landbaserte fyr. Elektronikken har gjort sitt inntog både i styrhusene på båter og skip, og i selve fyrlykta, og fyrene er i dag avbemannet. Mange av dem er fredet, mange er tatt vare på av venneforeninger. En god del av dem blir leid ut til overnatting. Men noen står og forfaller - et forvitrende minne om en forgangen tid.


Vi skal minnes i ærbødighet de mange fyrvoktere og deres familier som levde i isolasjon med et konstant øye på vår lumske kyst og skipstrafikken vår; deres innsats i en verden uten kommunikasjoner var enorm: Hva betydde ikke fyrene for de sjøfarende? De var lyset i mørket - og forskjellen mellom liv og død.


Det blir stor utstilling på Fossesholm Herregård med fyrbilder fra hele landet sommeren 2023. Den åpner 1. juli og varer til 13. august.

Ca. 80 bilder totalt. Se fane 9, Utstillinger!

Kunstneren ida Elisabeth


ida Elisabeth (Elisabeth Jørgensen Singh) er født i Drøbak i 1956. Hun har de siste 40 årene malt detaljrike bilder av norske og svenske gamle hus og kulturlandskaper. Hun er også kjent for sine dyremotiver.


ida Elisabeth er utdannet cand. mag. med fagkretsen tysk, fransk og statsvitenskap. Hun har en allsidig yrkesbakgrunn, bl.a. som redaktør i et fagbokforlag. Hun er opptatt av dyrevern og bevaring av gamle hus og kulturlandskaper.ida Elisabeths minigalleri


ida Elisabeths minigalleri drives i dag på Filtvet i Hurum. Her finnes foruten hennes egne produkter også en mengde antikviteter og snurrepiperier.

Besøksadresse:

Bjørnstadveien 34

(300 m nord for Filtvet sentrum)


For mer informasjon:

tlf: 32 79 63 73

Mobil: 95 45 19 74 (ikke sms! bruk mail).

mail:elissing@online.no